Wat is Osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeswijze die op zoek gaat naar de oorzaak van klachten. In de osteopathie gaat men ervan uit dat het menselijk lichaam een eenheid is. Het lichaam is dan ook één groot netwerk, wat met verschillende lichaamsweefsels in functie met elkaar verbonden is.

Als osteopaat ga ik op zoek naar de oorzaak van de klachten, of datgene wat de klacht in stand houdt. De behandeling is erop gericht om het zelfregulerende vermogen van uw lichaam te optimaliseren, waarna herstel plaats kan vinden.

De osteopaat is bij uitstek de specialist bij klachten van het menselijk bewegingsapparaat. Door de kennis over verschillende lichaamsstructuren en welke invloed deze op elkaar kunnen hebben is het mogelijk om verbanden te leggen tussen verminderde beweeglijkheid van lichaamsstructuren en functiebeperking. De osteopaat onderzoekt en behandelt het lichaam door veilige technieken te gebruiken. De osteopaat behandelt veel klachten waarbij veelal geen duidelijk ziektebeeld onderliggend is. Deze klachten worden onderverdeeld in drie bewegingssystemen die in de osteopathie gehanteerd worden:

Het eerste systeem is die van de botten en de spieren. Dit is één geheel waarbij een functiebeperking klachten kan veroorzaken. De klachten kunnen ontstaan op de plaats zelf maar ook op een andere plaats.

De organen vallen onder het tweede bewegingssysteem, alle organen in het lichaam bewegen in bepaalde mate. Wanneer een orgaan niet optimaal kan bewegen leidt dit tot een verminderd functioneren van het orgaan, maar ook op het functioneren van omliggende structuren.

De schedel en zijn bewegingen zijn het derde bewegingssysteem. De schedel bestaat uit verschillende stukken die als het ware langs elkaar schuiven. Ook de hersenvliezen staan hiermee in verband, deze lopen van het hoofd naar het staartbeen via het ruggenmergkanaal. Het geheel van de schedel en hersenvliezen beweegt, deze bewegingen kunnen verstoord raken. Ook hier geldt dat het niet optimaal kunnen bewegen van dit systeem, ook invloed kan hebben op andere structuren in het lichaam.

Wil je aan de slag met de behandeling van je klachten? Plan je eerste intakegesprek.